Formularz wyszukiwania

POLITYKA COOKIE

Wersja z dnia 25/05/2018

Wszelkie tłumaczenia niniejszej Polityki cookie na języki inne niż niderlandzki zostały udostępnione jedynie w celach informacyjnych.
W przypadku rozbieżności miarodajna jest jedynie niderlandzkojęzyczna wersja niniejszej Polityki cookie.

Vasco Group NV (Spółka Akcyjna) z siedzibą w B-3650 Dilsen-Stokkem, Kruishoefstraat 50, Belgia, figurująca
w rejestrze osób prawnych w Antwerpii, dział Tongeren, pod numerem 0428.107.718 i zgłoszona do administracji skarbowej pod numerem BE 0428.107.718 (dalej „Grupa Vasco”, „my” lub „nas” d) używa plików cookie w celu poprawy doświadczenia użytkowników jej stron internetowych. Niniejsza polityka dotycząca plików cookie („Polityka cookie”) ma na celu poinformowanie użytkowników naszych serwisów internetowych o używanych przez nas plikach cookie (i sposobie ich wykorzystywania) na następujących administrowanych przez nas stronach internetowych:

-         

www.vasco.eu

-         

www.superia.be

-         

www.brugman.eu

-         

www.vasco-group.eu

-         

www.decotivo.be

-         

www.comfortcollection.com

-         

www.thor-radiatorer.dk

-         

Productconfigurator.vasco.eu

-         

Innovations.vasco.eu

zwanych dalej „Stronami internetowymi” lub w liczbie pojedynczej „Stroną internetową”.

Niniejsza Polityka cookie może zostać w dowolnym momencie zmieniona lub rozszerzona w odniesieniu do wszelkich przyszłych sposobów wykorzystania Stron internetowych, bez względu na powód, poprzez udostępnienie zmienionej wersji Polityki na odpowiedniej Stronie internetowej.

 

Jakich plików cookie używamy?

Na naszych Stronach internetowych wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookie:

Niezbędne pliki cookie, funkcjonalne pliki cookie, śledzące pliki cookie, wydajnościowe (lub analityczne) pliki cookie.

W poniższej tabeli wyszczególniono pliki cookie używane przez grupę Vasco na jej Stronach internetowych oraz informacje, które są w nich zapisywane:


 

 

 

Plik cookie

Cel

Niezbędne lub nie-niezbędne

Przetwarzanie lub nieprzetwarzanie danych osobowych

Niezbędne pliki cookie

Poprawa doświadczenia użytkownika

Niezbędne

 

Funkcjonalne pliki cookie

Poprawa doświadczenia użytkownika

Niezbędne

 

Śledzące pliki cookie

Za pomocą piksela z serwisu Facebook optymalizowane są określone promocje handlowe i konkursy.

Nie-niezbędne

W zależności od promocji handlowej lub konkursu mogą być zapisywane dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail itp.

Wydajnościowe (analityczne) pliki cookie

Poprawa doświadczenia użytkownika.

Niezbędne

 

 

Zarządzanie plikami cookie

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby odbierać powiadomienie za każdym razem, gdy
w Twoim komputerze będzie zapisywany plik cookie lub całkowicie wyłączyć obsługę plików cookie W przypadku wyłączenia obsługi plików cookie istnieje możliwość, że niektóre funkcje nie będą działać lub że niektóre obszary naszej Strony internetowej będą niedostępne.

Skontaktuj się z VASCO

W przypadku pytań dotyczących naszej Polityki cookie można skontaktować się z nami:

-         

drogą e-mailową: privacy@vasco.eu

lub

-         

listownie: Kruishoefstraat 50, 3650 Dilsen, Belgia

Obowiązujące prawo – rozbieżności

Niniejsza Polityka cookie podlega prawu Belgii i musi być interpretowana w jego świetle.

Wszelkie rozbieżności wynikające z niniejszej Polityki cookie lub z nią związane podlegają wyłącznej właściwości sądów, w których jurysdykcji leży siedziba Grupy Vasco.