Produkcja I jakość

Firma Brugman Radiatorenfabriek B.V. posiada od roku 1987 certyfikat jakości wg ISO 9002, a od roku 2005 ISO 9001.

Grzejniki są produkowane z walcowanej na zimno blachy stalowej wysokiej jakości.

Grzejniki płytowe Brugman są przystosowane do pracy pod ciśnieniem maksymalnie do 10 bar. Grzejniki działają w instalacji z wodą jako medium grzewczym o temperaturze maksymalnej wynoszącej 110°C.

Produkcja I jakość

Produkcja

Grzejniki płytowe produkowane są na 4 nowych, w pełni zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, kontrolowanych w sposób ciągły pod kątem jakości. Każdy grzejnik poddawany jest w ostatniej fazie produkcji testom szczelności.

Przebieg obróbki wykończeniowej

Obróbka wstępna

Przed gruntowaniem w procesie elektroforezy, grzejniki są poddawane czyszczeniu i odtłuszczaniu w nowoczesnym urządzeniu natryskowym do przygotowania powierzchni. Następnie grzejniki poddawane są fosforanowaniu, co zapewnia dobre przyleganie podkładu kataforetycznego.

Powierzchnia

Powierzchnia grzejnika jest zabezpieczona przed korozją warstwą fosforanów ,pokryta warstwą KTL oraz warstwą utwardzonego epoksydowego lakieru proszkowego.

Zalety

  • warstwa lakieru o minimalnej grubości 50 µm,
  • optymalna ochrona antykorozyjna,
  • równomierna warstwa lakieru, idealne pokrycie na krawędziach, narożnikach i obrzeżach,
  • brak zacieków na dolnej krawędzi,
  • duża odporność na zarysowania i uderzenia.

Gwarancja

Na wszystkie grzejniki udzielamy 10-letniej gwarancji na wady fabryczne i materiałowe, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów magazynowania, właściwej instalacji oraz użytkowania w stosownych warunkach.

Proces lakierowania

Grzejniki schodzące z linii produkcyjnej są odtłuszczane, fosforanowane, płukane i lakierowane w procesie elektroforezy. Lakier jest utwardzany w temp. 190°C. Po epoksydowym pokryciu proszkiem i utwadzeniu w temp. 195°C grzejniki uzyskują optymalną ochronę i są przystosowane do wieloletniego użytkowania. Zarówno obróbka wstępna jak i proces lakierowania nie są szkodliwe dla środowiska. Opary lakiernicze są oczyszczane w urządzeniu odparowującym w temp. ok. 700°C, a powstałe ciepło jest ponownie wykorzystywane w obiegu.